0034 - 670 - 238082 info@rose-costa-services.com

Privacyverklaring

Privacyverklaring Rose Costa Services

Rose Costa Services respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.Rose Costa Services heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyveklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rose Costa Services.

Delen met derden

Rose Costa Services zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrek je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat ik gebruik maak van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@rose-costa-services.com, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rose Costa Services en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Rose Costa Services verstrekt. Bij Rose Costa Services zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

Ik verwerk deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Rose Costa Services. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Rose Costa Services maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Rose Costa Services maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Rose Costa Services heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Rose Costa Services maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Rose Costa Services heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rose Costa Services heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@rose-costa-services.com.  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

Rose Costa Services is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.rose-costa-services.com is de website van Rose Costa Services. Inschrijvingsnummer handelsregister ….. E-mailadres: info@rose-costa-services.com

error: Content is protected !!