0034 - 670 - 238082 info@rose-costa-services.com

[:nl]SemanaSanta1

De Goede Week, de week voor Pasen (tussen 20 en 27 maart 2016) , wordt in Spanje uitbundig gevierd met vele processies waar het niet ongewoon is om het publiek te zien huilen op het moment als de beelden die gedragen worden op de schouders van personen die de eer hebben deel te nemen aan de processies, voorbij komen. De Semana Santa wordt in principe overal in Spanje gevierd maar in het bijzonder de Andalusische steden staan bekend om de uitbundige passietaferelen.

Gedurende de hele Goede Week worden er tientallen processies gehouden in de straten van onder andere Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz en vele andere Spaanse steden. Alle processies worden georganiseerd door hermandades of cofradias. Dit zijn zogenaamde katholieke broederschappen die bij een bepaalde parochie behoren, de plaats waar de processies beginnen en eindigen. De routes die door de stad worden gelopen kunnen soms uren duren en bestaat uit verschillende paso’s, oftewel passietaferelen.

Paso’s zijn grote tafelvormige constructies waarop een Mariabeeld of een scène uit het lijden van Christus worden afgebeeld. De beelden zijn levensgroot en gemaakt uit hout waarna zij worden aangekleed met goud geborduurde kostuums. Deze loeizware beeldengroepen worden gedragen door de leden van een broederschap die costalero’s worden genoemd. Voor deze tientallen dragers is het een hele eer om de beelden te dragen en vaak moeten ze daar ook voor betalen.

Broederschappen

Voor de passietaferelen lopen grote groepen anonieme boetelingen die nazareno’s worden genoemd. Deze boetelingen bestaan soms uit honderden personen die zelfs vanuit de hele wereld naar een stad komen. Een goed voorbeeld is de acteur Antonio Banderas die elk jaar terugkeert naar zijn geboortestad Málaga om deel te nemen aan de processies. Het zijn ook deze nazareno’s die het meest bekend zijn als imago van de Semana Santa in Spanje aangezien zij met puntmutsen, of capriotes, lopen die doen denken aan de beruchte Ku Klux Klan uit de Verenigde Staten. Deze puntvormige maskers zijn bedoeld om de anonimiteit van de nazareno’s te waarborgen en zijn vaak in wit, zwart of paars.

Processies

De stille processies volgen allemaal een eigen route door de stad en volgen in principe allemaal eenzelfde protocol. Als eerste stapt het Cruz de Guia op, een groot houten kruis wat aan de stoet voorafgaat. Daarna volgen de broeders en zusters in hun typische mantels en elk een kaars die bij schemering wordt aangestoken. De broeders lopen in twee lange rijen waarin in het midden de ceremoniemeesters en costalero’s, de dragers van de passietaferelen, lopen. De boetelingen of nazareno’s lopen op blote voeten en dragen de capriotes, de bekende punthoofddeksels. Na deze boetelingen volgt een groepje kinderen die snoepgoed uitdelen waarna de zilveren processiekandelaars en wierookvaten worden gedragen. Hierna komt de paso met de begeleiders en soms, maar niet altijd, een muziekkapel gevolgd door nog meer boetelingen.

Emotioneel

De processies worden door het publiek met veel eerbied en rust gevolgd waarbij de emoties soms heel hoog oplopen. Het is dan ook niet ongebruikelijk om mensen te zien huilen langs de stoet. Het gaat er vooral bij de Madrugada processie (Goede Vrijdag) heftig aan toe wanneer de klaagliederen worden gezongen. Deze saeta’s zijn een a capella gezang waar de stoet voor stopt en meestal in flamenco stijl (hoe kan het ook anders) worden gezongen door iemand op een balkon.

Hoe het ook zij, ben je gelovig of niet, het is een waar spektakel om mee te maken en als je de kans hebt moet je zeker een van de vele processies gaan bekijken.

bron: wikispanje.nl

 [:]

error: Content is protected !!